Barbro Holmberg, Vännernas nya ordförande

Martin Dworén och Barbro HolmbergVid Filharmonikernas vänners årsmöte den 20 mars valdes Barbro Holmberg till föreningens ordförande. Barbro, som varit del av styrelsen i ett år, har bland mycket annat, tidigare varit landshövding i Gävleborgs län och ordförande i Gävle Symfoniorkesters Vänner.

Avgående ordförande, Martin Dworén, avtackades efter tio år i styrelsen, varav fem år som ordförande.

 


Martin Dworén och Barbro Holmberg

 

Årsmöte och Vänträff den 20 mars

Årsmöte i Grünewaldsalen den 20 mars kl 18.00 och därefter Vänträff:

Ostrukturerade minnen från konserthusen i Stockholm och Göteborg
Missa inte kvällen med Peter Schéle i berättartagen och laddad med minnen från sin tid som marknadschef och programredaktör för de båda konserthusen under nästan 30 år. Numera är han ordförande i Göteborgs symfonikers vänförening.

Några medlemmar ur Filharmonikerna avslutar vänträffen med musik.

Läs mer om Vänträffen här >>

Vänklang Mars 2018

I marsnumret av Vänklang kan du läsa om nästa vänträff där Peter Schele delar med sig av sina ostrukturerade minnen från konserthusen i Stockholm och Göteborg om kommande vänräffar under våren och om en Värmlandsresa till sommaren. Den innehåller också kallelse till årsmötet, vilket äger rum i samband med vänträffen den 20 mars.

Vänklang Mars 2018 >>

Medlemskorten 2018

Medlemskorten 2018 med nytt utseende skickas i år ut i särskilt brev, sedan medlemsavgiften mottagits på något av föreningens plusgiro- eller bankgirokonton eller genom Swish. Nytt för i år är också att vi prövar med ett gemensamt medlemskort för dem som har medlemskap för två personer på samma adress.

Observera att de som enbart erhåller e-post från Vänföreningen INTE har fått ett inbetalningskort hemsänt med brev i år. I stället sändes ett e-post-meddelande ut den 28 december 2017 med ämnet ”Nytt år med Föreningen Filharmonikernas vänner” med instruktioner om betalningen av medlemsavgiften. För säkerhets skull upprepar vi några rader ur det meddelandet här: ”Nu är dags att förnya medlemskapet för 2018. Avgiften är oförändrad, 250 kr för en person och 350 kr för två personer på samma adress. Betalning kan ske till plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro nr 5783-7296 eller med Swish till nr 123 352 59 20.”

Eftersom vi glädjande nog är många medlemmar, drygt 1800 st, och det kommer in många betalningar varje bankdag så här i början av året kan det dröja några dagar innan brevet med medlemskortet kommer hem i brevlådan. Vi hoppas på förståelse för detta, då allt arbete inom föreningen utförs frivilligt av volontärer på fritiden.

Gott Nytt Musikår 2018 och välkommen till våra aktiviteter!

Och njut av Filharmonikernas konserter 2018! Den senaste informationen av dessa finns på Konserthusets hemsida och i Konserthusets eget musikmagasin Lyssna, som finns att hämta gratis i biljettkontoret och i Konserthusets foajéer och som man kan få hemsänt gratis om man anmäler sig på hemsidan.

Lyssnarcirkeln våren 2018

En föreläsningsserie som syftar till att förhöja nöjet att lyssna till musik och öka förståelsen för musikens väsen. Kunniga föreläsare kommer att lotsa oss in i musikens underbara värld. Inga förkunskaper krävs utan endast nyfikenhet och intresse för musik.

Lyssnarcirkeln som hålls i Aulinsalen i Konserthuset startar den 19 februari. Serien är endast för medlemmar i Vänföreningen. Läs mer om Lyssnarcirkeln>>

Vänträff den 12/2: Kungl Musikhögskolans dolda pärla


Särskilt duktiga studenter på stråkinstrument och piano får på Edsbergs slott i Sollentuna möta framstående pedagoger som själva är verksamma musiker och de främsta inom sitt område. Alla som kommer in här har potential att bli riktigt bra.

Vid vårens första vänträff, i Grünewaldsalen i Konserthuset, får vi möta pianisten och professorn vid Kungl Musikhögskolan Mats Widlund, som tillsammans med några Edsbergsstudenter kommer att, på ett inspirerande sätt, visa upp sin musikinstitution. Läs mer om vänträffen>>

Stipendium utdelat vid Gärdeskonserten


Vid DN-konserten på Gärdet den 13 augusti med Kungliga Filharmonikerna delade föreningens ordförande Martin Dworén ut ett stipendium från Prins Carl Gustafs stiftelse till Matts Arnberg, violin 2.

Matts Arnberg började som vikarie i Kungliga Filharmonikerna 1984 och är fast anställd sedan 1987. Sedan flera år undervisar han i folkmusik, ensemblespel och violin vid musikskolan Lilla Akademien. Han är också Riksspelman.

Foto: Anna Wernemyr

Tre filharmoniker prisbelönade

I anslutning till Kungliga Filharmonikernas konsert den 1 juni delade vänföreningens ordförande, Martin Dworén, ut tre stipendier till lika många orkestermedlemmar.

Till Årets filharmoniker 2017 utsågs Alf Hörberg, klarinett och Jenny Eklund, 1:a violin.

Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons minne tilldelades Mats Nilsson, kontrabas.

Stipendiater 1991- >>

Foto: Jan-Olav Wedin