månadsarkiv: januari 2018

Medlemskorten 2018

Medlemskorten 2018 med nytt utseende skickas i år ut i särskilt brev, sedan medlemsavgiften mottagits på något av föreningens plusgiro- eller bankgirokonton eller genom Swish. Nytt för i år är också att vi prövar med ett gemensamt medlemskort för dem som har medlemskap för två personer på samma adress.

Observera att de som enbart erhåller e-post från Vänföreningen INTE har fått ett inbetalningskort hemsänt med brev i år. I stället sändes ett e-post-meddelande ut den 28 december 2017 med ämnet ”Nytt år med Föreningen Filharmonikernas vänner” med instruktioner om betalningen av medlemsavgiften. För säkerhets skull upprepar vi några rader ur det meddelandet här: ”Nu är dags att förnya medlemskapet för 2018. Avgiften är oförändrad, 250 kr för en person och 350 kr för två personer på samma adress. Betalning kan ske till plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro nr 5783-7296 eller med Swish till nr 123 352 59 20.”

Eftersom vi glädjande nog är många medlemmar, drygt 1800 st, och det kommer in många betalningar varje bankdag så här i början av året kan det dröja några dagar innan brevet med medlemskortet kommer hem i brevlådan. Vi hoppas på förståelse för detta, då allt arbete inom föreningen utförs frivilligt av volontärer på fritiden.

Gott Nytt Musikår 2018 och välkommen till våra aktiviteter!

Och njut av Filharmonikernas konserter 2018! Den senaste informationen av dessa finns på Konserthusets hemsida och i Konserthusets eget musikmagasin Lyssna, som finns att hämta gratis i biljettkontoret och i Konserthusets foajéer och som man kan få hemsänt gratis om man anmäler sig på hemsidan.