Bli medlem

Som medlem i Filharmonikernas vänner är du med och stöder musikerna i Kungliga Filharmonikerna genom föreningens stipendier.

Som medlem har du också möjlighet att delta i en rad aktiviteter:

  • Vänträffar där du möter dirigenter, musiker och andra spännande musikpersonligheter, du vidgar ditt vetande och lyssnar på levande musik.
  • Lyssnarcirkel, föreläsningsserie om musik och musikhistoria.
  • Musikresor i Sverige och utomlands.
  • Närvara vid orkesterrepetitioner vid speciella tillfällen.
  • Köpa biljetter och konsertserier med förtur.
  • Rabatt på CD-inspelningar med Kungliga Filharmonikerna
  • Du får 10 % rabatt på Wayne´s Coffee i Konserthuset.

Du blir medlem i Filharmonikernas vänner genom att betala in årsavgiften
till plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro 5783-7296.
Ange namn- och adressuppgifter, inklusive e-postadress, i meddelandefältet. Ange också om du vill ha information enbart digitalt eller om du vill ha informationen via ordinarie post.

Årsavgiften är 250 kr för en medlem och 350 kr för två medlemmar på samma adress.