Vänföreningens 30 års-jubileum

Vid Filharmonikernas konsert den 25 mars firades vänföreningens 30-årsjubileum. Kungliga Filharmonikerna uppvaktade med 30 röda rosor (fotot ovan) medan orkestern under ledning av chefdirigenten Sakari Oramo framförde en jubileumsfanfar speciellt komponerad för tillfället av orkesterns solotrumpetare Joakim Agnas (fotot nedan).

Sedan delade Vänföreningens ordförande Martin Dworén ut Vänföreningens två jubileumsstipendier. Orkesterns kamratförening tilldelades 100 000 kronor att användas för hela orkestern till något ändamål som annars inte skulle kunna genomföras. Konsertmästaren Joakim Svenheden tog emot stipendiet å orkesterns vägnar (fotot nedan).

Det andra jubileumsstipendiet kom från ”CHs jubileumsdonation till minne av Vänföreningens 30-års jubileum 2017”. Donator önskar vara anonym. 50 000 kronor tilldelades orkesterns ordförande, altviolinisten Peter Eriksson, för hans mångåriga gärning för orkesterns bästa och även aktiva arbete att stärka samarbetet mellan Vänföreningen och orkestern (fotot nedan).

Foto: Jan-Olav Wedin, www.wedinswerkstad.se

Föreningens 30-års jubileum kommer även att uppmärksammas
vid terminens sista vänträff den 30 maj.