Styrelse

vald vid årsmötet den 18 april 2017

Martin Dworén, ordförande
Kristina Björnerstedt
Stefan Bohman
Peter Eriksson, orkesterordförande
Johan Falk
Stefan Forsberg, konserthuschef
Monika Hammar Granberg
Barbro Holmberg
Maria Jerkland Åberg
Jan Lindman
Brita Löfgren Lewin
Margareta Risinggård