Människan och musiken

En poetisk musikhistoria i fem delar

Konserthuset Stockholm presenterade förra året en poetisk musikhistoria i fem delar, som samtidigt undersöker de olika element som musik består av. Filmerna finns gratis tillgängliga på Konserthuset Play, kräver ingen registrering eller inloggning.

Varför existerar musik? Vad händer med oss när vi skapar eller lyssnar på musik? Vilken är drivkraften bakom ett liv som musiker eller tonsättare? I den här serien söker vi svaren tillsammans med musiker, lyssnare och forskare. De fem avsnitten behandlar västerländsk konstmusik – klassisk musik – utifrån olika teman. Det är ingen kronologisk musikhistoria och ingen traditionell framställning; i stället rör vi oss mellan olika teman och perspektiv, fram och tillbaka, i nutid och dåtid.

De halvtimmeslånga avsnitten kretsar kring ett eller flera av de element som musik, musicerande och lyssnande består av. Invävt i berättelsen finns presentationer av begrepp som naturtonserie, kvintcirkel, notskrift osv. Vi möter även flera instrumentbyggare som beskriver sitt hantverk.

Filmerna innehåller unika inspelningar med Kungliga Filharmonikerna och personliga intervjuer med en rad av orkesterns medlemmar. I nära samtal får vi lyssna till tankar om passion och motivation, men även om tvivel och prestationskrav. Vi följer med in till de privata övningsrummen, lyssnar till solostycken och kammarmusik – och försöker förstå musikens väsen.

Själva musiken klingar flödigt och även om filmerna inte presenterar en kronologisk historik, så kommer den tittare som ser hela serien att få ta del av den västerländska musikhistorien: från renässans och barock vidare till samtida musik. De olika epokerna, liksom viktiga samhällsskeenden som påverkat utvecklingen, presenteras av musikforskare. I djupdykningar kring enskilda tonsättare möter vi berättelser om bland annat familjen Mozart, paret Schumann, Igor Stravinsky och Nadia Boulanger.

Se serien Människan och musiken här>>