Styrelse

vald vid årsmötet den 12 mars 2019

Staffan Rydén, ordförande
Stefan Bohman, vice ordförande
Anders Haag, orkesterordförande
Sofie Sunnerstam, adjungerad för orkesterstyrelsen
Johan Falk, kassör
Stefan Forsberg, konserthuschef
Monika Hammar Granberg
Erik Höök
Maria Jerkland Åberg
Rune Larsson
Brita Löfgren Lewin
Margareta Risinggård, sekreterare