Bli medlem

Som medlem i Filharmonikernas vänner är du med och stöder musikerna i Kungliga Filharmonikerna genom föreningens stipendier.

Som medlem har du också möjlighet att delta i en rad aktiviteter:

  • Vänträffar där du möter dirigenter, musiker och andra spännande musikpersonligheter, du vidgar ditt vetande och lyssnar på levande musik.
  • Lyssnarcirkel, föreläsningsserie om musik och musikhistoria.
  • Musikresor i Sverige och utomlands.
  • Närvara vid orkesterrepetitioner vid speciella tillfällen.
  • Köpa biljetter och konsertserier med förtur.
  • Rabatt på CD-inspelningar med Kungliga Filharmonikerna
  • Rabatt på Wayne´s Coffee i Konserthuset.

Du blir medlem i Filharmonikernas vänner genom att betala in årsavgiften
till plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro 5783-7296.
Ange namn- och adressuppgifter, inklusive e-postadress, i meddelandefältet. Ange också om du vill ha information enbart digitalt eller om du vill ha informationen via ordinarie post.

Årsavgiften är 250 kr för en medlem och 350 kr för två medlemmar på samma adress.


EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018.  Förordningen ska stärka skyddet för den enskildes personuppgifter. I Vänföreningen har vi ett medlemsregister där namn, adress och eventuell e-postadress registreras. Det är en förutsättning för att vi ska kunna nå medlemmarna med utskick av Vänklang och annan information.

Medlemsregistret hanteras av två av föreningens styrelsemedlemmar. Vi lämnar aldrig ut, förmedlar eller säljer uppgifter ur registret.  Vi lagrar inte personnummer eller andra uppgifter om våra medlemmar. Våra utskick sköts av oss själva och Konserthusets personal. Om en medlem går ur föreningen raderas namn och kontaktuppgifter.