Bli medlem

Som medlem i Filharmonikernas vänner är du med och stöder musikerna i Kungliga Filharmonikerna genom föreningens stipendier.

Som medlem har du också möjlighet att delta i en rad aktiviteter:

  • Vänträffar där du möter dirigenter, musiker och andra spännande musikpersonligheter, du vidgar ditt vetande och lyssnar på levande musik.
  • Musikresor i Sverige och utomlands.
  • Gratis närvara vid utvalda generalrepetitioner 
  • Medlemsbladet Vänklang mejlat eller hemskickat varje månad under säsongen.
  • Köpa biljetter och konsertserier med förtur vid konserthusets stora biljettsläpp.

Du blir medlem i Filharmonikernas vänner genom att betala in årsavgiften
till plusgiro 25 45 66-3 eller bankgiro 5783-7296 eller via swish 123 352 59 20.
Ange namn- och adressuppgifter, inklusive e-postadress, i meddelandefältet. Ange också om du vill ha information enbart digitalt eller om du vill ha informationen via ordinarie post.

Årsavgiften är 250 kr för en medlem och 350 kr för två medlemmar på samma adress.


EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018.  Förordningen stärker skyddet för den enskildes personuppgifter. I Vänföreningen har vi ett medlemsregister där namn, adress och eventuell e-postadress (om medlemmar frivilligt meddelar denna) registreras samt uppgift om betald medlemsavgift. Det är en förutsättning för att vi ska kunna nå medlemmarna med utskick av medlemsbladet Vänklang och annan information.

Medlemsregistret hanteras av två av föreningens styrelsemedlemmar. Vi lämnar aldrig ut, förmedlar eller säljer uppgifter ur registret.  Vi lagrar inte personnummer eller andra uppgifter om våra medlemmar. Våra utskick sköts av oss själva och Konserthusets personal. Om en medlem går ur föreningen raderas namn och kontaktuppgifter.