Årsmöten

15 april 2024
Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2023 Filharmonikernas vänner
Årsredovisning 2023 filharmonikernas vänner, inkl. revisionsberättelse
Valberedningens förslag 2024
Årsmötesprotokoll 2024

Årsredovisning 2023 Filharmonikernas vänners stipendiefond, inkl. revisionsberättelse

27 mars 2023
Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2022 Filharmonikernas vänner
Årsredovisning 2022 Filharmonikernas vänner
Revisionsberättelse föreningen 2022
Årsmötesprotokoll 2023

Årsredovisning 2022 Filharmonikernas vänners stipendiefond
Revisionsberättelse stipendiefonden 2022

14 mars 2022
Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2021 Filharmonikernas vänner
Årsredovisning 2021 Filharmonikernas vänner
Revisionsberättelse föreningen 2021
Årsmötesprotokoll 2022


Årsredovisning 2021 Filharmonikernas vänners stipendiefond
Revisionsberättelse stipendiefonden 2021


25 april 2021
Dagordning med förslag till beslut
Verksamhetsberättelse 2020 Filharmonikernas vänner 
Årsredovisning 2020 Filharmonikernas vänner
Revisionsberättelse föreningen 2020
Årsmötesprotokoll 2021


Årsredovisning 2020 Filharmonikernas vänners stipendiefond
Revisionsberättelse stipendiefonden 2020


14 oktober 2020
Dagordning med förslag till beslut
Verksamhetsberättelse 2019 Filharmonikernas vänner 
Årsredovisning 2019 Filharmonikernas vänner
Revisionsberättelse Föreningen 2019
Årsmötesprotokoll 2020


Årsredovisning 2019 Filharmonikernas vänners stipendiefond
Revisionsberättelse Stipendiefonden 2019


12 mars 2019
Verksamhetsberättelse Filharmonikernas vänner 2018
Årsredovisning Filharmonikernas vänner 2018
Årsredovisning Stiftelsen Filharmonikernas Vänners Stipendiefond 2017/18
Årsmötesprotokoll 2019


20 mars 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning 2017
Årsmötesprotokoll 2018


18 april 2017
Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse 2016
Årsmötesprotokoll 2017


25 april 2016
Förvaltningsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2016