Historik

Vänföreningens 30-årsjubileum  2017
Det är i år 30 år sedan Föreningen Filharmonikernas vänner bildades. Vi uppmärksammar detta vid konserten den 25 mars i Konserthusets stora sal då föreningens jubileumsstipendium kommer att delas ut. Vänträffen den 30 maj kommer också att ha ett jubileumstema.


”För den som varit med från början är det roligt att se hur föreningen utvecklats till att vara en naturlig del av Konserthuset och att se vilka insatser som görs för musikerna.”
Åke Holmquist, tidigare Konserthuschef

David Wiklund, Åke Holmquist, Peter Schéle och Björn Sprängare arbetade 1985 ut ett förslag till vad som kom att bli Föreningen Filharmonikernas Vänner. Vad som då skrevs in i stadgarna gäller fortfarande:
Föreningens ändamål är att stödja Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm såväl ekonomiskt som opinionsmässigt.

Hösten 1986 konstituerades en interimsstyrelse och den formella starten för föreningen blev det första årsmötet, den 22 april 1987. Då valdes chefen för Svensk Filmindustri, Klas Olofsson till ordförande i föreningen. Han efterträddes senare av Björn Sprängare 1995-99, Börje Risinggård 1999-2012, Martin Dworén 2012–2017 och Barbro Holmberg fr.o.m. 2018.

Medlemmar strömmade till och många eldsjälar började aktivt arbeta på att bygga upp en verksamhet som både var intressant för medlemmarna och som gav intäkter. Verksamheten sträckte sig från fiskdamm för barn och hemstickade raggsockor vid basarer i Konserthuset till föredrag, möten med och konserter av våra egna musiker och gästande internationella artister. Pengarna behövdes som grund för den stipendiefond som genom åren vuxit – inte minst genom donationer från medlemmar – och som nu ger omfattande stipendier till orkesterns medlemmar. Stipendierna är det synliga beviset på att föreningen lever upp till sitt ändamål.

Det goda samarbetet med Konserthuset och orkestern och ideellt arbete av engagerade medlemmar har gjort föreningen till den viktiga del av livet i Konserthuset som den är i dag.