Kontakt

Föreningen Filharmonikernas vänner
Konserthuset
Box 7083, 103 87  Stockholm

08-20 58 12 (telefonsvarare)
vannerna@konserthuset.se

Plusgiro 25 45 66-3     Bankgiro 5783-7296
Swish: 123 352 59 20
Organisationsnr: 802012-3959