Kontakt

Föreningen Filharmonikernas vänner
Konserthuset Stockholm
Box 7083, 103 87  Stockholm

08-20 58 12 (telefonsvarare)
vannerna@konserthuset.se

Fakturaadress:
Föreningen Filharmonikernas vänner
c/o Easy Office Family AB
Box 10022
181 10 Lidingö

Bankgiro 5783-7296
Swish: 123 352 59 20
Organisationsnr: 802012-3959