Vänklang juni 2024

  • Stipendieutdelning vid konserten den 18 maj
  • Stipendier för fortbildning och samträning
  • Musik på senaste vänträffen med Orkesterkademien
  • Förtur för Vänföreningens medlemmar
  • Vänföreningens tack till avgående konserthuschefen Stefan Forsberg
  • Sommarmusik i Konserthuset
  • Vänträffar i höst
  • En sommarhälsning från styrelsen

Läs Vänklang juni 2024 här>>